Hangi Hayvanlar Öldürülebilir ?

KUŞLAR

Bağ Bağırtlak ırtlak: Benekli bağırtlak nesli tükenmekte olduğundan avlanması (öldürülmesi) yasaktır. Benekli bağırtlak dışında belli vakitlerde bağırtlaklar avlana (öldürüle)bilir.

Bıldırcın: Avı (öldürülebilmesi) çoğu zamanlarda serbesttir.

Keklik: Ülkemizin hemen hemen her yerinde bulunurlar. Korumalı olan çil kekliklerinin dışında öldürülmesi serbesttir.

Sülün: Batı Karadeniz, Akdeniz ve Marmara’da yaşarlar. Nesilleri tükendiğinden dolayı Avı(öldürülebilmesi) yasaktır.

Toy: Avlanabilen kuşlar arasında en irisidir. Avı (öldürülebilmesi) yasaktır.Bağırtlak Avlanması Yasak

Kum Kekliği: Avı (öldürülebilmesi) çoğu zamanlarda serbesttir.

Yaban Kazları: Ülkemizde çok fazla kaz bulunurken kazların çeşitleri de çok fazladır. Nesli tükenen; tarla kazı, sakarca, boz kaz, ak yanaklı kaz, yosun, Sibirya, Nil kazı dışında avlanması (öldürülmesi) serbesttir.

Yaban Ördekleri: Ülkemizin nehir ve göl bulunan yerlerinde daha fazla görülürler. Avı(öldürülebilmesi) çoğu zamanlarda serbesttir.

 MEMELİ HAYVANLAR

Ala Geyik Alageyik: Akdeniz Bölgesi’ndeki ormanlarda yaşarlar. Sayıları oldukça azalmış olup geyikten daha küçüktürler. Uzunluğu 130-165 cm, ağırlığı 75-135 kg, yaşam süresi 12-18 yıldır.

Boz Ayı: Ormanlarda ve dağların ücra köşelerinde yaşarlar. Avı (öldürülebilmesi) çoğu zamanlarda serbesttir.

Çakal: Sürü ile dolaşırlar fakat çok hızlılardır. Avı (öldürülebilmesi) çoğu zamanlarda serbesttir.

Karaca: Bataklık bulunan ormanlarda yaşarlar. Avı (öldürülebilmesi) yasaktır.

Pars: Anadolu’da, Marmara’da ve doğu Trakya’da yaşarlar Kediler arasında en irisidir. Nesilleri tükenmek üzere olduğundan Avı (öldürülebilmesi) yasaktır.

Kurt: Çok güçlü ve evcil olmayan bir hayvandır. Avı (öldürülebilmesi) çoğu zamanlarda serbesttir.

Sansar: Kediden biraz daha büyüklerdir. Avı (öldürülebilmesi) çoğu zamanlarda serbesttir.

Sırtlan: Ülkemizin Doğusunda çok fazla bulunurlar. Avı(öldürülebilmesi) çoğu zamanlarda serbesttir.

Tavşan: Ülkemizde her yerdedirler fakat çok Avı (öldürülebilmesi) çoğu zamanlarda serbesttir. Fakat çok hızlı ve kıvrak olduklarından zor yakalanırlar ayrıca yuvaları yerin altındadır.

Tilki: Anadolu’nun hemen hemen her bölgesinde görülür. Avı (öldürülebilmesi) çoğu zamanlarda serbesttir.

Yaban Domuzu: Ülkenin orman bulunan nerdeyse her yerinde görülürler. Avı (öldürülebilmesi) çoğu zamanlarda serbesttir.