Hizmet Ticareti Nedir?

TİCARET NEDİR?

Ticaret, bir firmanın ya da herhangi bir iş sektöründe alıcının veya satıcının kar etmek amacıyla malların ve hizmetlerin para ile ifade edilen bütün alım ve satım işlemlerinin tamamı anlamına gelir. Ticarette üretici, tüketici ve aracı olmak üzere üç grup vardır. Kar elde etmek amacıyla malların üreticiden tüketiciye ulaşmasını sağlar. Bazen üretici ve tüketici bir araya gelmez. Aradaki ticaretin gerçekleşmesini sağlamak için aracılar görev yapar. Ticaretin üç türü vardır.

1) Perakende satış: Malların küçük parçalar halinde müşteriye satılmasıdır. Mallar doğrudan tüketiciye satılır. Perakende satışta mal müşteriye götürülüp tüketicilere çeşitli mallar gösterilerek uygun fiyat sunulur ve satılır.

 

2) Toptan satış: Malların satılması için üretici ve perakendeci arasında aracılık yapan işletmelerdir. Yani imalatçıdan aldıkları ürünü perakendecilere satmakta aracı olurlar.

 

3) Dış ticaret: Ülkelerin birbirleriyle yaptıkları uluslararası ticarettir. Her ülke her ürünü yeterli miktarda üretemeyebilir. İhtiyacı olan ürünü başka ülkelerden temin edebilir. Dış ticaret ihracat ve ithalat olmak üzere ikiye ayrılır.

HİZMET TİCARET HAKKINDA HER ŞEY

Hizmet ticareti; bütün hizmet alanlarının serbest piyasaya açılması amacı ile mevcut düzenlemeleri genişleten ve hukuksal anlam kazandıran ilk defa yapılan çok taraflı yatırım ve ticaret anlaşmasıdır. Sadece sınır ötesi ticareti ve yatırımları kapsamakla kalmaz. Akla gelen tüm hizmet sektörlerini, tüm yatırım sektörünü ve ticaret sektörünü kapsar. Küreselleşmeye benzerdir.

Hizmet ticareti anlaşması (GATS – The General Agreement on Trade in Services) 1986-1994 yıllarında gerçekleşen Uruguay Görüşmelerinde GATT’a dahil edilmiştir, 1995 tarihinde faaliyete geçirilen DTÖ bünyesine aktarılmış ilk çok taraflı hizmet anlaşmasıdır. Türkiye ise 1994 hizmet ticareti anlaşmasına Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurucu üyesi olarak imza attı ve anlaşma TBMM’de 25 Şubat 1995’te kabul edildi.