İnşaat Projelerinin Sektörel Dağılımı

İnşaat

Hayatımızın temel bir gereksinimi haline gelmiştir. Hızla büyüyen nüfus ve toplu konut ihtiyacı özel sektör ihtiyacı, kamu ihtiyacı gibi birçok projeye bölünmüştür. Projelerin insan gereksinimleri ile doğru örtüşmektedir. İnsanların güvenilir alan ihtiyacından dolayı alış veriş merkezleri büyük kentlerde olduğu gibi küçük kentlerde de gitgide yaygınlaşmakta ve her geçen gün alışveriş merkezleri çoğalmaktadır.

Büyük siteler yapımları da büyük bir pay sağlamaktadır her geçen gün sayısı artmaktadır. Aynı zamanda kanık sınamaz bir kentsel dönüşüm devam etmektedir. Aynı zamanda hastanelerin tekrar gözden geçirilmesi Ankara gibi büyük şehirlerde hastane projelerinin başlamasına neden olmuştur. Hastanelerin belli bölgelerde konumlandırılması sağlanmıştır.

 İnsanların Konut İhtiyacı

İnsanların hızlı bir şekilde nüfus artışı ve rahat yaşama isteğinden dolayı oluşan bir sektör gerçekleşmiştir. Her geçen gün reklamlarını televizyonlar da gördüğümüz ve git gide artan bir sektör haline gelmektedir. Aslında yapılan projelerin sektörel olarak incelediğimizde konut ihtiyacı pazarda payını almaktadır. Her zaman konut sektörü kendini bir adım daha ileri ve güvenli duruma taşımak istemektedir. Büyük siteler daha çok konut ihtiyacını karşılamakta ve insanlara hitap etmektedir. Büyük şehirlerin yanı sıra küçük şehirlerde de site ihtiyacı fazlalaşmak ta ve sektörel olarak küçük şehirlerde de projeler başlanmak istemektedir.

Proje Dalları

İnsanların ihtiyaçlarına yönelik projeler gerçekleştirmek ve en güvenilir, en rahatı, en sağlamı amaç edinmiştir. Hava limanları, hızlı tren projeleri, köprü projeleri, tren projeleri, hastane projeleri, okul projeleri gibi insan hayatını devam ettirirken kolaylaşmasını sağlamaktadır.

Türkiye’nin projelerle yurt dışı kanalında da ilgi çekmeye başlamıştır. Projeler her geçen gün iç pazara daha çok hitap etmekteyken dış pazara da aynı oranda ilgi çekerek hitap etmektedir.